Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Finanční analýzy & účetní výkazy

Lámete si hlavu s finančním účetnictvím a výkaznictvím? Máte za úkol podat vlastníkům či vedení zprávu o vývoji účetní jednotky? Chcete vědět, jak na tom váš podnik je v porovnání s konkurencí?

Zabývám se zpracováním finančních analýz & sestavováním finančních výkazů.

Další služby

Jak to funguje?

Stačí zaslat účetní  výkazy – rozvahu a výsledovku (případně obratovou předvahu a účetní deník) za ověřované a předcházející období na e-mail: info@jsconsult.cz

Existují nějaká rizika?

K zaslaným podkladům nebude mít přístup nikdo jiný, než já. Jakožto zapsaný asistent auditora jsem povinen dodržovat Etický kodex, vydaný Mezinárodní federací účetních (IFAC). Zákon mi přikazuje zachovávat mlčenlivost.

Jak bude vypadat výstup?

Výstup ve formě komentované analýzy s vysvětlením všech, pro vás relevantních ukazatelů, budete mít k dispozici do pěti pracovních dnů od odeslání. Pokud se nedomluvíme jinak, analýza bude v .xlsx (Excel) formátu.

Jaká je cena?

Komentovaná finanční analýza na míru stojí 3 450,- Kč

Existují možnosti další spolupráce?

Sestavím účetní výkazy dle ČÚS (vyhláška 500/2002 Sb.) od mikro až po velké účetní jednotky. Na základě obratové předvahy, účetního deníku, případně dalších informací sestavím rozvahu, výsledovku, přílohu k ÚZ, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích (cashflow), výroční zprávu vč. zprávy o vztazích.

Můžeme se domluvit na pravidelných finančních analýzách, ekonomickém poradenství, analýzách cashflow nebo optimalizaci podnikových rizik (vnitřního kontrolního systému). Nastavím procesy v rámci manažerského účetnictví a reporting pro management a vlastníky.

Zajistím audit účetních závěrek, audit pro prověrky, ověřovací zakázky, související služby a také daňové poradenství a přípravu či revizi GDPR.

Vedle toho zajistím vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, vytvoření vnitropodnikových směrnic, kalkulací, dokumentaci k transferovým cenám nebo závazného posouzení.

O mně

Vystudoval jsem obor Řízení rizik firem a institucí na VUT v Brně. Při studiu jsem působil jako finanční manažer v neziskové organizaci a jako specialista v účetním oddělení v mezinárodní společnosti. Po studiích jsem začal pracovat jako asistent auditora v rodinné auditorské a daňové kanceláři ŠIMČÍK AUDIT s.r.o. a externě jako controller ve výrobní společnosti.

V současné době dodávám poradenské služby do mezinárodní auditorské společnosti v Praze. Jsem zapsaný asistent auditora v Komoře auditorů ČR, kde se nadále vzdělávám a skládám zkoušky na auditora. Kontinuálně se vzdělávám i v Institutu certifikace účetních v Praze (ICU).

Kromě toho se zajímám o budoucnost v oboru účetnictví a jeho postupnou automatizaci. Aktuálně pracuji např. na vývoji reportingového nástroje v rámci dynamického prostředí Microsoft Power BI.

Finanční analýzy – ekonomické poradenství – JS CONSULT

Záruka kvality

Nic se nebude fakturovat předem. Pokud zjistím, že dělat analýzu nemá smysl nebo že bude stačit pouze slovní komentář, budete o tom dopředu informováni. Účetnictví, data a jejich interpretace jsou mojí zálibou.

Reference

 • „Od Honzy jsme si nechali zpracovat komplexní FA, která překonala očekávání. Mohu jen doporučit.“

  Ing. Allan Konečný – KARAT Software a.s., spolumajitel

 •  

   

  „S J. Šimčíkem spolupracujeme dlouhodobě na měsíční bázi. Jeho analýzy nám pomáhají v našich ekonomických rozhodnutí.“

  Ing. Miroslav Auda – EURO CAR Zlín s.r.o., společník

 • „Potřebovali jsme vědět, jak na tom doopravdy jsme. Honza nám rychle a dobře vypracoval finanční analýzu a ukázal nám silné a slabé finanční stránky firmy. I na základě toho jsme se mohli kvalitně rozhodnout o dalším vývoji firmy.“

  Mgr. Albert Fikáček – Expedition Society, s.r.o.

 • „Honza sestavil business plan vč. detailního rozpočtu a detailních kalkulací pro projekt memorate.cz. Vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku vč. daňových přiznání. Projekt se dostal již po měsíci od zahájení do zisku.“

  Ing. Veronika Konečná – memorate s.r.o., společník

Kontakt

Ing. Jan Šimčík

IČ: 06313434

+ 420 776 056 277
info@jsconsult.cz
Vršava I 7146, Zlín 760 01