Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Finanční analýzy & účetní výkazy

Lámete si hlavu s finančním účetnictvím a výkaznictvím? Máte za úkol podat vlastníkům či vedení zprávu o vývoji účetní jednotky? Chcete vědět, jak na tom váš podnik je v porovnání s konkurencí?

Zabývám se zpracováním finančních analýz & sestavováním finančních výkazů.

Další služby

Jak to funguje?

Nejprve se domluvíme na podmínkách a zda se bude potřeba sejít nebo si zavolat. Pak stačí zaslat požadovaná data na e-mail: info@jsconsult.cz. Práce bude hotova průměrně za pět pracovních dnů.

Existují nějaká rizika?

K zaslaným podkladům nebude mít přístup nikdo jiný, než já. Jakožto zapsaný asistent auditora jsem povinen dodržovat Etický kodex, vydaný Mezinárodní federací účetních (IFAC). Zákon mi přikazuje zachovávat mlčenlivost.

Jak bude vypadat výstup?

Výstup bude graficky přehledný, srozumitelný a stručný. Vytvořil jsem si vlastní šablonyvhodné pro vaše budoucí použití. Pokud se tedy nedomluvíme jinak, analýza bude v .xlsx (Excel) formátu.

Služby

 • Sestavení účetních výkazů – dle ČÚS (vyhláška 500/2002 Sb.) od mikro až po velké účetní jednotky. Na základě obratové předvahy, účetního deníku a dalších informací sestavím rozvahu, výsledovku, přílohu k ÚZ, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích (cashflow), výroční zprávu vč. zprávy o vztazích.
 • Komplexní finanční analýzy – ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a další dle relevantnosti. Komentáře vč. grafického zobrazení vývoje. 
 • Ostatní služby – statutární audit, audit pro prověrky, ověřovací zakázky, související služby a také daňové poradenství a příprava či revize GDPR. Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, vytvoření vnitropodnikových směrnic, kalkulací, dokumentace k transferovým cenám nebo závaznému posouzení.

Můžeme se domluvit na pravidelných finančních analýzách, ekonomickém poradenství, analýzách cashflow nebo optimalizaci podnikových rizik (vnitřního kontrolního systému). Nastavím procesy v rámci manažerského účetnictví a reporting pro management a vlastníky.

Jaká je cena?

Základní sazba komentované finanční analýzy je 4 500,- Kč.

Sestavení účetní závěrky od 5 000,- Kč.

Hodinová sazba pro ostatní zakázky je 600,- Kč/h.

O mně

Vystudoval jsem obor Řízení rizik firem a institucí na VUT v Brně. Při studiu jsem působil jako finanční manažer v neziskové organizaci a jako specialista v účetním oddělení v mezinárodní společnosti. Po studiích jsem začal pracovat jako asistent auditora v rodinné auditorské a daňové kanceláři a externě jako controller ve výrobní společnosti.

V současné době dodávám poradenské služby do mezinárodní auditorské společnosti v Praze. Jsem zapsaný asistent auditora v Komoře auditorů ČR, kde se nadále vzdělávám a skládám zkoušky na auditora. Kontinuálně se vzdělávám i v Institutu certifikace účetních v Praze (ICU), kde dokončuji první stupeň certifikace účetního.

Kromě toho se zajímám o budoucnost v oboru účetnictví a jeho postupnou automatizaci. Aktuálně vytvářím reportingové nástroje v rámci dynamického prostředí Microsoft Power BI.

Finanční analýzy – ekonomické poradenství – JS CONSULT

Záruka kvality

Nic se nebude fakturovat předem. Pokud zjistím, že dělat analýzu nemá smysl nebo že bude stačit pouze slovní komentář, budete o tom dopředu informováni. Účetnictví, data a jejich interpretace jsou mojí zálibou.

Reference

 • „Od Honzy jsme si nechali zpracovat komplexní FA, která překonala očekávání. Mohu jen doporučit.“

  Ing. Allan Konečný – KARAT Software a.s., spolumajitel

 • „Rychle a hlavně kvalitně odvedená práce, výsledek předčil očekávání. Spolupráce s panem Šimčíkem výborná, jednoznačně doporučuji.“

  Dušan Vrtal – SAPELI, a.s., místopředseda představenstva

 • „Potřebovali jsme vědět, jak na tom doopravdy jsme. Honza nám rychle a dobře vypracoval finanční analýzu a ukázal nám silné a slabé finanční stránky firmy. I na základě toho jsme se mohli kvalitně rozhodnout o dalším vývoji firmy.“

  Mgr. Albert Fikáček – Expedition Society, s.r.o.

 • „Velmi kvalitní, odborná a rychlá práce. Výborná spolupráce, mohu jen doporučit.“

  Bc. Jakub Wozniak – finanční analýza pro Slévárny Třinec

 • „S J. Šimčíkem spolupracujeme dlouhodobě na měsíční bázi. Jeho analýzy nám pomáhají v našich ekonomických rozhodnutí.“

  Ing. Miroslav Auda – EURO CAR Zlín s.r.o., společník

 • „Honza sestavil business plan vč. detailního rozpočtu a detailních kalkulací pro projekt memorate.cz. Vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku vč. daňových přiznání. Projekt se dostal již po měsíci od zahájení do zisku.“

  Ing. Veronika Konečná – memorate s.r.o., společník

 •  

   

  „Nesetkal jsem se za dobu své praxe s nikým, kdo by začal pracovat na FA a dokončil ji ve velmi krátkém termínu a  v takové kvalitě, kterou jsem přesně požadoval jen na základě příslibu odměny. Má mou plnou důvěru napořád.“

  Mgr. Pavel Matoušek, MBA – MATAM s.r.o., společník

Kontakt

Ing. Jan Šimčík

IČ: 06313434

+ 420 776 056 277
info@jsconsult.cz
Přemyslovská 10 - 130 00 Praha 3