Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Nezávislý

finanční analytik

Tvořím finanční analýzy na míru & sestavuji účetní závěrky dle ČÚS.

Finanční analýzy & účetní výkazy

Lámete si hlavu s finančním účetnictvím a výkaznictvím? Máte za úkol podat vlastníkům či vedení zprávu o vývoji účetní jednotky? Chcete vědět, jak na tom váš podnik je v porovnání s konkurencí?

Zabývám se zpracováním finančních analýz & sestavováním finančních výkazů.

Další služby

Služby

 • Sestavení účetních výkazů – dle ČÚS (vyhláška 500/2002 Sb.) od mikro až po velké účetní jednotky. Na základě obratové předvahy, účetního deníku a dalších informací sestavím rozvahu, výsledovku, přílohu k ÚZ, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích (cashflow), výroční zprávu vč. zprávy o vztazích.
 • Komplexní finanční analýzy – ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a další dle relevantnosti. Komentáře vč. grafického zobrazení vývoje. 
 • Ostatní služby – statutární audit, audit pro prověrky, ověřovací zakázky, související služby a také daňové poradenství a příprava či revize GDPR. Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, vytvoření vnitropodnikových směrnic, kalkulací, dokumentace k transferovým cenám nebo závaznému posouzení.

Můžeme se domluvit na pravidelných finančních analýzách, ekonomickém poradenství, analýzách cashflow nebo optimalizaci podnikových rizik (vnitřního kontrolního systému). Nastavím procesy v rámci manažerského účetnictví a reporting pro management a vlastníky.

Jaká je cena?

Základní sazba komentované finanční analýzy je 7 500,- Kč.

Sestavení účetní závěrky od 6 000,- Kč.

Hodinová sazba pro ostatní zakázky je 700,- Kč/h.

O mně

Vystudoval jsem obor Řízení rizik firem a institucí na VUT v Brně. Při studiu jsem působil jako finanční manažer v neziskové organizaci a jako specialista v účetním oddělení v mezinárodní společnosti. Po studiích jsem začal pracovat jako asistent auditora v rodinné auditorské a daňové kanceláři a externě jako controller ve výrobní společnosti.

V současné době dodávám poradenské služby do mezinárodní auditorské společnosti v Praze. Jsem zapsaný asistent auditora v Komoře auditorů ČR, kde se nadále vzdělávám a skládám zkoušky na auditora. Kontinuálně se vzdělávám i v Institutu certifikace účetních v Praze (ICU), kde dokončuji první stupeň certifikace účetního.

Kromě toho se zajímám o budoucnost v oboru účetnictví a jeho postupnou automatizaci. Aktuálně vytvářím reportingové nástroje v rámci dynamického prostředí Microsoft Power BI.

Finanční analýzy – ekonomické poradenství – JS CONSULT

Záruka kvality

Nic se nebude fakturovat předem. Pokud zjistím, že dělat analýzu nemá smysl nebo že bude stačit pouze slovní komentář, budete o tom dopředu informováni. Účetnictví, data a jejich interpretace jsou mojí zálibou.

Reference

 • „Od Honzy jsme si nechali zpracovat komplexní FA, která překonala očekávání. Mohu jen doporučit.“

  Ing. Allan Konečný – KARAT Software a.s., spolumajitel

 • „Rychle a hlavně kvalitně odvedená práce, výsledek předčil očekávání. Spolupráce s panem Šimčíkem výborná, jednoznačně doporučuji.“

  Dušan Vrtal – SAPELI, a.s., místopředseda představenstva

 • „Potřebovali jsme vědět, jak na tom doopravdy jsme. Honza nám rychle a dobře vypracoval finanční analýzu a ukázal nám silné a slabé finanční stránky firmy. I na základě toho jsme se mohli kvalitně rozhodnout o dalším vývoji firmy.“

  Mgr. Albert Fikáček – Expedition Society, s.r.o.

 • „Velmi kvalitní, odborná a rychlá práce. Výborná spolupráce, mohu jen doporučit.“

  Bc. Jakub Wozniak – finanční analýza pro Slévárny Třinec

 • „S J. Šimčíkem spolupracujeme dlouhodobě na měsíční bázi. Jeho analýzy nám pomáhají v našich ekonomických rozhodnutí.“

  Ing. Miroslav Auda – EURO CAR Zlín s.r.o., společník

 • „Honza sestavil business plan vč. detailního rozpočtu a detailních kalkulací pro projekt memorate.cz. Vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku vč. daňových přiznání. Projekt se dostal již po měsíci od zahájení do zisku.“

  Ing. Veronika Konečná – memorate s.r.o., společník

 •  

   

  „Nesetkal jsem se za dobu své praxe s nikým, kdo by začal pracovat na FA a dokončil ji ve velmi krátkém termínu a  v takové kvalitě, kterou jsem přesně požadoval jen na základě příslibu odměny. Má mou plnou důvěru napořád.“

  Mgr. Pavel Matoušek, MBA – MATAM s.r.o., společník

Kontakt

Ing. Jan Šimčík

IČ: 06313434

+ 420 776 056 277
info@jsconsult.cz
Přemyslovská 10 - 130 00 Praha 3